• Start
  • Blog
  • Odwołany, opóźniony lot - czy przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie ?

Odwołany, opóźniony lot - czy przysługuje nam z tego tytułu odszkodowanie ?

Nastał okres wakacyjny oraz związany z tym upragniony okres urlopowy, w związku z czym coraz więcej z Nas wybiera się na wakacje za granicę korzystając przy tym ze środka transportu jakim jest samolot. Jednakże decydując się na podróż samolotem musimy liczyć się z wieloma niedogodnościami, których wystąpienie może uprawniać nas do żądania stosownego odszkodowania od linii lotniczych. Poniżej pragnę przedstawić Państwu sytuacje oraz okoliczności, w których będziecie mogli ubiegać się o odszkodowanie bądź inne formy rekompensaty ze strony przewoźnika.

Zatem jeśli z powodu opóźnienia samolotu byliście Państwo zmuszeni spędzić na lotnisku kilka godzin lub odwołano wasz lot, albo odmówiono wam wejścia na pokład, ponieważ sprzedano więcej biletów niż jest miejsc w samolocie to bez wątpienia jesteście Państwo jednym z 8 mln pasażerów rocznie na świecie, wobec których zastosowanie będzie mieć Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 z dnia 11 lutego 2004 r.  

Zgodnie ze wskazywanym rozporządzeniem wysokość odszkodowania za odwołanie lotu jest określona prawnie, wobec czego kwota odszkodowania nie jest uzależniona od kosztu biletów, a znaczenie będzie mieć długość trasy. Co więcej, warto wiedzieć, że odszkodowanie za odwołany lot to tylko jedna z form rekompensaty, albowiem równolegle możecie się Państwo domagać zwrotu kosztów zakupionych przez was posiłków i napojów, jak również zakwaterowania, w sytuacji w której lot zastępczy został przełożony na następny dzień ewentualnie transportu pomiędzy miejscem docelowym, do którego Państwo podróżujecie, a lotniskiem. Pamiętajmy przy tym, że przewoźnik powinien nas poinformować o przysługujących nam roszczeniach z tytułu opóźnionego czy też odwołanego lotu. Ponadto bardzo często się zdarza, że przewoźnicy stosują różnego rodzaju triki, aby zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania poprzez oferowanie podróżującym w ramach zadośćuczynienia np. vouchery na miejsca w klasie biznes. Poza tym większość z nas pozostaje w błędnym przekonaniu, że jeśli samolot ma opóźnienie i zapewniono nam posiłek oraz nocleg, to wszystko jest w porządku. 

Odwołany lot

W takiej sytuacji przewoźnik musi Państwu przede wszystkim zapewnić przelot w najbliższym możliwym terminie, jednakże w rzeczywistości bywa z tym bardzo różnie, zwłaszcza w sytuacji, w której rejsy na danej trasie mogą odbywać się bardzo rzadko, np. dwa razy w tygodniu. 

Jeśli przewoźnikowi uda się przełożyć Państwa lot, z czym wiąże się kilka lub kilkanaście godzin oczekiwania to przewoźnik ma obowiązek zapewnić Państwu opiekę w postaci posiłków czy też hotelu, jak również możecie Państwo ubiegać o stosowne odszkodowanie. Pamiętać jednakże musicie Państwo, że odszkodowanie nie będzie należne:

- jeśli zostaliście poinformowani o odwołaniu lotu na co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu

- jeśli zostaliście poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Państwo zmianę planu podróży, umożliwiającą wam wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu 

- lub zostaliście poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Państwu zmianę planu podróży, umożliwiającą wam wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W takim przypadku możecie się Państwo domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania na inny lot, a także pozyskacie prawo do odszkodowania w wysokości:

- 250,00 euro dla wszystkich lotów na dystansie do 1.500 km, 

- 400,00 euro na dystansie 1.500-3.500 km,

- 600,00 euro dla większych odległości. 

Niestety, o czym nie możecie Państwo zapominać rekompensata nie przysługuje, jeśli lot został odwołany z przyczyn wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, takich jak klęska żywiołowa jak tsunami czy wybuch wulkanu.

Opóźniony lot

Należy również pamiętać, że z powodu opóźnienia lotu linie lotnicze mają obowiązek wypłaty odszkodowania pasażerom, których loty zostały znacznie opóźnione, dlatego też pasażerom lotów w obrębie Unii Europejskiej objętych rozporządzeniem przysługuje odszkodowanie w wysokości do 600,00 euro. W tym przypadku znaczenie będzie mieć ilość godzin opóźnienia oraz długość trasy jaką mieliście Państwo pokonać – i tak o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów lub o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów oraz o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej. Wówczas przysługuje Państwu bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, ewentualnie  zakwaterowanie w hotelu w przypadku  gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera bądź transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania - hotelem lub innym.

Odmowa przyjęcia na pokład 

Może również zdarzyć się sytuacja, że obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by odmówić przyjęcia Państwa na pokład, jednak przewoźnik powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem, a przewoźnikiem. Jeśli nie znajdą się chętni na propozycje przewoźnika, wówczas przewoźnik losowo odmówi wejścia na pokład nadprogramowym pasażerom, w których możecie się Państwo znaleźć. W sytuacji należy wiedzieć, że przysługuje Państwu prawo do opieki oraz zmiana rezerwacji na najbliższy lot lub w przypadku rezygnacji z podróży całkowity zwrot kosztów biletów oraz odszkodowanie.

Pamiętajmy również, że rekompensata finansowa należy się również Państwu w przypadku, kiedy linia lotnicza zgubi zarejestrowany bagaż należący do nas, zniszczy go bądź dostarczy z dużym opóźnieniem, pod warunkiem, że wina leży po stronie przewoźnika.

Jeśli spotkała Państwa jedna z powyższych sytuacji oczywiście służymy pomocą jeśli potrzebujecie konsultacji w powyższym zakresie.

 

Drukuj E-mail