Prawo administracyjne

Zajmujemy się również tematyką prawa administracyjnego oraz postępowania sądowo – administracyjnego polegającego na:

  • reprezentacji na każdym etapie w postępowaniach administracyjnych,
  • zaskarżaniu decyzji administracyjnych i podatkowych,
  • pomocy i doradztwa w sprawach wywłaszczeniowych,
  • pomocy i doradztwa w sprawach związanych z uchwalaniem i zaskarżaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłatami adiacenckimi
    oraz na reprezentacji i pomocy w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz organami skarbowymi, a także Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Drukuj E-mail