Prawo cywilne

Zajmujemy się również tematyką szeroko pojętego prawa cywilnego, do którego zaliczyć możemy:

  • prawo rzeczowe oraz związane z tym zagadnienia związane z kupnem, sprzedażą ruchomości i nieruchomości oraz instytucją zasiedzenia zarówno ruchomości jak również nieruchomości, spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw, zniesieniem współwłasności, a także ochroną prawa własności i posiadania rzecz, ponadto zagadnieniami użytkowania, hipoteki, oraz służebności gruntowych, osobistych, przesyłu
  • prawo zobowiązań, do których zaliczamy dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, dopasowanie jak najefektywniejszego sposobu możności ich zaspokojenia, jak również sprawy z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych, zagadnienia umowy spółki cywilnej i jej prawnych skutków, opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta,
  • instytucję odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody osobowe, szkody rzeczowe i majątkowe, w tym z umów OC i AC, naruszenia dóbr osobistych, za wypadki w pracy i choroby zawodowe oraz inne,
  • windykację należności - sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie projektów ugód przedsądowych, prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja w sprawach sądowych oraz postępowaniu egzekucyjnym

Drukuj E-mail