Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Świadczymy swe usługi z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do których zaliczyć należy:

  • sprawy o nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy,
  • sprawy o ustalenie warunków pracy lub stosunku pracy,
  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o wydanie oraz sprostowanie świadectwa pracy,
  • zagadnienia dotyczące instytucji mobbingu,
  • wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie,
  • reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,

ponadto sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związane z nimi sporządzanie odwołania od decyzji ZUS-u, reprezentacja przez Sądem Pracy i Ubezpieczeń społecznych

Drukuj E-mail